Säännöt

Hevosia tai ihmisiä ei ole vakuutettu Tuomarinkylän Maneesin Oy:n toimesta.

Tuomarinkylän Ratsastuskeskuksen kentillä, maastoissa ja yleisillä alueilla noudatetaan maneesisääntöjä.

Hevosen omistaja vastaa hevosensa aiheuttamista vahingoista. Orihevosilla tulee olla maneesissa liikkuessaan voimassaoleva vastuuvakuutus. Kaikki käyttäjät korjaavat hevosten jätökset.  Maneeseissa noudatetaan oheisia maneesisääntöjä.

MANEESISÄÄNNÖT / Päivitetty 5.5.2019

Jokainen maneesia käyttävä on velvollinen noudattamaan Tuomarinkylän Maneesi Oy:n (”Maneesi”) maneesisääntöjä.

I Käyttöoikeudet

YKS JA YKSE vuorot
YKS ja YKSE vuorot on varattu Tuomarinkartanon Kilpatalli Oy:ssä ja Tuomarinkylän Talli Oy:ssä asuvia hevosia varten. Tuomarinkartanon Ratsastusopisto Oy:n ja Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy:n yksityishevoset voivat käyttää kyseisiä vuoroja lunastettuaan YKS -oikeuden. Oikeus on hevoskohtainen. YKS -vuorot on varattu sileään ratsastukseen. YKSE -vuorot on varattu ensisijaisesti estetyöskentelyä varten.

Kausikortti eli ns. tyhjät vuorot/urat
Kausikortin kausi on 1.9. – 31.8. Sopimuspäivät lasketaan koko kauden alusta tai sen kuun alusta, jonka aikana hevonen on tuotu Tuomarinkylään. Kausikortti oikeuttaa ratsastamaan tyhjillä vuoroilla ja oikeus on hevoskohtainen.  Kausikorttisopimusta ei erikseen allekirjoiteta vaan se astuu voimaan kun suoritus maksetaan Maneesi:n tilille. Maksaessaan kausikortin hevosen vastuuhenkilö sitoutuu noudattamaan sopimusta ja sääntöjä (sisältyy velvollisuus huolehtia, että kaikki ko. hevosta käsittelevät sitoutuvat sopimuksen mukaisesti noudattamaan sääntöjä).

Viikkokortti ja päivävaraus tuovat samat oikeudet ja velvollisuudet kun kausikorttikin. Mikäli ei toisin sovita, niin viikkokortti on voimassa maanantaista sunnuntaihin. Päivävaraus on voimassa yhden kalenteripäivän.

Mahdolliset varaukset tyhjillä urilla
Viikonloppuisin tyhjät vuorot ovat ensisijaisesti varattu seurojen ratsastuskilpailuille ja valmennustoiminnalle.
Varaukset on nähtävillä Maneesin:n nettisivuilla. Kunkin kalenteriviikon uravaraukset tulee tehdä viimeistään edellisenä torstaina klo 20 mennessä. Tyhjistä urista voi tehdä varauksen myös koko kauden ajaksi, tällainen varaus on ns. vakiovuorovaraus. Hinnaston saa pyydettäessä ja se löytyy myös Maneesin:n nettisivuilta.

TARKISTA AINA VIIKKOKOHTAISET VARAUKSET MANEESI:N NETTISIVUILTA.

Irtohypytys
Kausikortin lunastaneilla on oikeus irtohypyttää ja -juoksuttaa lauantaisin kello 20.00 – 23.00 välisenä aikana uralla 3 (Uusi Maneesi).

Valmennustoiminta
Valmennukset on kirjattava Maneesin nettisivuilla olevaan sähköiseen kalenteriin. Kaikki valmennukset tulee merkitä kalenteriin ja peruutuksen sattuessa merkintä on poistettava. Varaus ei oikeuta koko uran hallintaan ja varatun valmennuksen tulee aina pysyä omalla uralla. Yhdellä valmentajalla saa olla kerrallaan enintään neljä ratsukkoa tunnilla, ja jos valmentajia on samanaikaisesti kaksi, niin valmennettavia saa olla kaksi ratsukkoa valmentajaa kohden. Valmennustunneilla olevat ratsukot noudattavat normaaleja väistämissääntöjä.

Jätösten kerääminen
Jokainen maneesien käyttäjä (ratsastaja, juoksuttaja, taluttaja) on velvoitettu keräämään hevosten jätökset käytön jälkeen maneesissa olevaan kottikärryyn. Kaikki käyttäjät keräävät myös muiden hevosten lannat maneesista pois lähtiessään. Jätöstenkeräysvelvoitteen rikkomisesta voi seurata maneesien käyttökielto koko meneillään olevalle käyttökaudelle (kts. Käyttöoikeuden epääminen). Täysi kottikärry tulee tyhjentää lantalaan.

Maneesien käyttö ruuhka-aikoina
Maneesien käyttö on sallittu arkisin klo 17.00–20.00 vain ratsain ja tällöin käsihevoset, juoksutus, ohjasajo ja liinassa ratsastus on kielletty. Poikkeuksena on eläinlääkärin hevosen tarkastusta varten suorittama juoksutus. Jätösten keruu maasta käsin on sallittu.

Vaaran vastuu
Hevosia eikä ihmisiä ole vakuutettu Maneesi:n toimesta. Jokainen hevosen omistaja on vastaa hevosensa aiheuttamista vahingoista. Oreilla pitää olla voimassa oleva vastuuvakuutus. Rikkoutuneen peilin korvaa hevosen vastuuhenkilö. Vahingosta ilmoitetaan pikaisesti Raimo Tuomiojalle, puh. 040 9009 102. Korjaus tilataan Maneesi:n toimesta ja laskutetaan hevosen vastuuhenkilöltä (tai mahdollisesti vastuuhenkilön ottama vakuutus korvaa).

Luvaton ratsastus
Luvattomasta ratsastuksesta langetetaan 100 € ulosottokelpoinen tarkastus-/käyttömaksu.

Koirat maneesissa
Koirien pitäminen maneesissa on sallittu vain katsomoalueella, valvonnan alla ja kytkettynä.

Käyttöoikeuden epääminen
Mikäli sääntöjä rikotaan tai käyttäydytään epäasiallisesti, on Tuomarinkylän Maneesi Oy:n hallituksella oikeus evätä maneesien käyttöoikeus osittain tai kokonaan. Käyttömaksuja ei palauteta ko. tapauksissa.

Rikkeestä seuraa ensin suullinen huomautus ja rikkeen toistuessa kirjallinen varoitus. Kahden kirjallisen varoituksen jälkeen seuraa maneesien käyttökielto määräajaksi tai tarkastusmaksu (100 €). Rikkeistä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteeseen: maneesi@kolumbus.fi

II Ratsastussäännöt

Sisään tulija väistää uralla ratsastavia. Varmista jo ennen oven avaamista, esim. viheltämällä, että oven lähellä olevat kuulevat tulosi. Odota kunnes tie on selvä ja saavu ripeästi sisään sulkien ovi jälkeesi.

Potkiva tai muuten agressiivinen hevonen on merkittävä punaisella nauhalla ja AINA ilmoitettava maneesiin saapuessa. Ratsastaja on velvollinen valitsemaan ruuhkattomat ratsastustiet, mieluiten myös ruuhkattomat ratsastusajat.

Uudessa Maneesissa loimet ja takit riisutaan sisääntulopäätyyn. Muualle loimien ja takkien jättäminen on kielletty.

Oikeanpuoleinen liikenne, siis vasemmat kädet kohtaavat ohittaessa.

Uralla ravia tai laukkaa ratsastavalla on EHDOTON eturatsastusoikeus. Älä siis missään tilanteessa käännä uralla ravia tai laukkaa liikkuvan ratsukon eteen. Kun ratsastat oikeassa kierroksessa, niin jätä riittävästi tilaa vasemmassa kierroksessa eteneville.

Uralla ei saa kävellä eikä pysähtyä, kävele reilusti uran sisäpuolella (= vähintään lamppurivien sisäpuolella). Älä kävele rinnakkain toisen ratsukon kanssa.

Käsihevosella pitää olla suitset. Nyrkkisääntönä, jos maneesissa on 10 ratsukkoa tai enemmän, tule myöhemmin tai mene ulos kävelemään.

Rakenna esteet merkkien (n. 2 m laidasta) sisäpuolelle. Esteiden kohdalla oikeassa kierroksessa ratsastava väistää uralla ratsastavaa. Ilmoita AINA kun olet hyppäämässä estettä sanomalla esim. ’vihreä okseri’.

Estetyöskentely on sallittua myös tyhjillä vuoroilla, mikäli uralle ei ole muuta merkittyä varausta varauskalenteriin ja samanaikaisesti on yksi ura vapaana sileän työskentelyä varten. Poikkeuksena on sunnuntai klo 18-20, jolloin esteitä saa rakentaa Uuteen Maneesiin vaikka yhtään uraa ei olisi vapaana sileällä työskentelyä varten (ns. kausikorttilaisten esteura, KKE). Turvallisuussyistä hevosten taluttaminen ja muiden kuin estetuntien pitäminen YKSE urilla on kielletty! Korjaa esteet ja puomit välittömästi käytön jälkeen pois.

Vanhaan Maneesiin ei saa rakentaa esteitä jos toisella uralla on Koulun tai Opiston ratsastuskoulutunti, ellei asiasta ole ennalta sovittu tunnin pitäjän kanssa.

Juoksuttaminen tai muu juoksutukseen rinnastettava toiminta maasta käsin on sallittu vain ruuhka-aikojen (arkisin klo 17.00–20.00) ulkopuolella ja muiden maneesin käyttäjien luvalla. Jos yksikin maneesissa tapahtuman aloitushetkellä oleva henkilö kieltää, niin et saa juoksuttaa, ajaa tai tehdä muuta vastaavaa toimintaa. Kielto koskee tällöin koko maneesia. Poikkeuksena on eläinlääkärin hevosen tarkastusta varten suorittama juoksutus. Jo meneillään olevan juoksutuksen, ajamisen tai muun vastaavan toiminnan saa kuitenkin suorittaa loppuun. Muiden maneesin käyttäjien tulee ottaa tämä mahdollisuuksien mukaan huomioon niin, että eivät esim. ratsasta juoksutettavan vierestä uraa pitkin.

Poistuessasi maneesista sulje ovi.

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
Raimo Tuomioja puh. 040 9009102, klo 16.00–19.00.